Последно актуализиране :
30/09/2022
Библиография   Библиография 4645  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.1093/jacamr/dlab141

Изследователски екипи : Birmingham - Sandwell and West Birmingham NHS Trust, Birmingham
Автори : Jamieson C, Drummond F, Hill T, Ozolina L, Gilchrist M, Seaton R.A, Santillo M, Wilkinson A-S, Allwood M.C.
Заглавие : Assessment of ceftolozane/tazobactam stability in elastomeric devices and suitability for continuous infusion via outpatient parenteral antimicrobial therapy.
Референция : JAC Antimicrob Resist 2021

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка Преброяване на частиците 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCeftolozane / tazobactam Антибиотик
Стабилност на разтвори Силиконов еластомер Sodium chloride 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 32°C Защита от светлина
18 Час
Стабилност на разтвори Силиконов еластомер Sodium chloride 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 8°C Защита от светлина
8 Ден
Стабилност на разтвори Силиконов еластомер Sodium chloride 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 32°C Защита от светлина
18 Час
Стабилност на разтвори Силиконов еластомер Sodium chloride 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 8°C Защита от светлина
8 Ден
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 32°C Защита от светлина
18 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 13.33/6.66 mg/ml 8°C Защита от светлина
8 Ден
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 32°C Защита от светлина
18 Час
Стабилност на разтвори Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 3.33/1.66 mg/ml 8°C Защита от светлина
8 Ден

  Mentions Légales