Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4643  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : 10.1136/ejhpharm-2021-002940

Výskumné tímy : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Autori : Catry E, Colsoul M-L, Closset M, Nyssen C, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Hecq J-D, Galanti L.
Titul : Evaluation of 30-day stability of morphine hydrochloride and clonidine at high and low concentrations in polypropylene syringes.
Référence : EJHP 2021

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria Mikroskopická kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Opakovateľnosť / reprodukovateľnosť / referenčný rozsah: výsledky nie sú dostupné alebo sú mimo stanovených hodnôt

Zoznam zlúčenín
InjekciaClonidine hydrochloride Antihypertenzívum
InjekciaMorphine hydrochloride Analgetikum
Stabilita v zmesiach
Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2-8°C Nešpecifikované
Injekcia Morphine hydrochloride 0,417 mg/ml
Injekcia Clonidine hydrochloride 0,003 mg/ml
30 Dní
Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 2-8°C Nešpecifikované
Injekcia Morphine hydrochloride 4,3 mg/ml
Injekcia Clonidine hydrochloride 0,032 mg/ml
30 Dní

  Mentions Légales