Siste oppdatering :
10/07/2024
Referanser   Referanser 4643  
Type : Journal
Internett-koblingen : 10.1136/ejhpharm-2021-002940

Forskerteamet : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Forfattere : Catry E, Colsoul M-L, Closset M, Nyssen C, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Hecq J-D, Galanti L.
Tittel : Evaluation of 30-day stability of morphine hydrochloride and clonidine at high and low concentrations in polypropylene syringes.
Nummer : EJHP 2021

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad A +
fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Turbidimetri Mikroskopisk undersøkelse 
kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Repeterbarhet / reproduserbarhet / standardutvalg: resultater ikke oppgitt eller resultater utenfor angitte verdier

Lister
InjeksjonClonidine hydrochloride Antihypertensiva
InjeksjonMorphine hydrochloride Analgetika
Stabilitet i blandinger
Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 2-8°C Ikke angitt
Injeksjon Morphine hydrochloride 0,417 mg/ml
Injeksjon Clonidine hydrochloride 0,003 mg/ml
30 Dag
Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 2-8°C Ikke angitt
Injeksjon Morphine hydrochloride 4,3 mg/ml
Injeksjon Clonidine hydrochloride 0,032 mg/ml
30 Dag

  Mentions Légales