Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4643  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : 10.1136/ejhpharm-2021-002940

Ερευνητικές ομάδες : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Συγγραφείς : Catry E, Colsoul M-L, Closset M, Nyssen C, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Hecq J-D, Galanti L.
τίτλος : Evaluation of 30-day stability of morphine hydrochloride and clonidine at high and low concentrations in polypropylene syringes.
αριθμός : EJHP 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία Μικροσκοπική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Επαναληψιμότητα / αναπαραγωγιμότητα / σταθερό εύρος: δεν παρέχονται τα αποτελέσματα ή τα αποτελέσματα είναι εκτός καθορισμένων τιμών

Καταστάσεις
ΕνέσιμοClonidine hydrochloride Αντιϋπερτασικό
ΕνέσιμοMorphine hydrochloride Αναλγητικό
Σταθερότητα σε μίγματα
σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2-8°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 0,417 mg/ml
Ενέσιμο Clonidine hydrochloride 0,003 mg/ml
30 Ημέρα
σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 2-8°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 4,3 mg/ml
Ενέσιμο Clonidine hydrochloride 0,032 mg/ml
30 Ημέρα

  Mentions Légales