Poslední aktualizace :
18/04/2024
Odkazy   Odkazy 4643  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : 10.1136/ejhpharm-2021-002940

Výzkumné týmy : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Autor : Catry E, Colsoul M-L, Closset M, Nyssen C, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Hecq J-D, Galanti L.
Titul : Evaluation of 30-day stability of morphine hydrochloride and clonidine at high and low concentrations in polypropylene syringes.
Référence : EJHP 2021

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky A+
Fyzikální stabilita : 
Vzhled Turbidimetrie Mikroskopická zkouška 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Opakovatelnost / reprodukovatelnost / škála vzorku: výsledky nedodány nebo mimo stanovené meze

Seznamy
InjekceClonidine hydrochloride Antihypertenzivum
InjekceMorphine hydrochloride Analgetikum
Stabilita směsí
Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 2-8°C Nespecifikováno
Injekce Morphine hydrochloride 0,417 mg/ml
Injekce Clonidine hydrochloride 0,003 mg/ml
30 Den
Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 2-8°C Nespecifikováno
Injekce Morphine hydrochloride 4,3 mg/ml
Injekce Clonidine hydrochloride 0,032 mg/ml
30 Den

  Mentions Légales