Последно актуализиране :
15/04/2024
Библиография   Библиография 4643  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.1136/ejhpharm-2021-002940

Изследователски екипи : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Автори : Catry E, Colsoul M-L, Closset M, Nyssen C, Hubert J, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Hecq J-D, Galanti L.
Заглавие : Evaluation of 30-day stability of morphine hydrochloride and clonidine at high and low concentrations in polypropylene syringes.
Референция : EJHP 2021

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия микроскопско изследване 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Стандартен диапазон на повторяемост / възпроизводимост / : не са осигурени резултати или резултатите са извън посочените стойности

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенClonidine hydrochloride Антихипертензивно средство
Инжекция/ИнжекционенMorphine hydrochloride Аналгетик
Стабилност на смеси
шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 2-8°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 0,417 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Clonidine hydrochloride 0,003 mg/ml
30 Ден
шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 2-8°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 4,3 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Clonidine hydrochloride 0,032 mg/ml
30 Ден

  Mentions Légales