Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4638  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Montreal - Faculté de pharmacie, Université de Montréal
Συγγραφείς : St-Jean I, Friciu M, Monfort A, MacMahon J, Forest J-M, Walker S, Leclair G.
τίτλος : Stability of Extemporaneously Compounded Suspensions of Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Amber Plastic Bottles and Amber Plastic Syringes.
αριθμός : Can J Hosp Pharm 2021;74(4):327-33 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαCo-trimoxazole Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix® >> 50 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 2000/400 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 50 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σύριγγα Σκόνη 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σύριγγα Σκόνη 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
25°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σύριγγα Σκόνη 100/20 mg
® = ?
Oral Mix® >> 2,5 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Σύριγγα Σκόνη 100/20 mg
® = ?
Oral Mix SF® >> 2,5 mL
5°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα

  Mentions Légales