Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4636  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/1078155221991200

đội nghiên cứu : Villejuif - Institut Gustave Roussy, Department of Pharmacy
Các tác giả : Hinterlang M, Gendron A, Fleury F, Rieutord A, Vrana A , Schlatter J, Annereau M.
Tiêu đề : Design and stability of pediatric oral formulation of imatinib
Tài liệu trích dẫn : J Oncol Pharm Practice ; 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngImatinib thuốc trị ung thư
Tính ổn định của các dung dịch Thủy tinh Các viên nén 1800 mg
Glivec®
acid citric 600 mg
hương vị cola 240 mg
sucralos 60 mg
Nước tinh khiết >> 60 mL
2-8°C Tránh ánh sáng
30 Ngày

  Mentions Légales