Zadnji put ažurirano :
01/07/2022
Bibliografija   Bibliografija 4629  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : Pemetrexed Sandoz - Summary of Product Characteristics (SmPc)
Référence : Sandoz 2021

Razina dokaza : 
Podaci proizvođača o stabilnosti
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaPemetrexed disodium hemipentahydrate Lijek protiv karcinoma
Stabilizacija rješenja Poliolefin NaCL 0,9% ili glukoza 7,5 >>12 mg/mL 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
Stabilizacija rješenja Poliolefin NaCL 0,9% ili glukoza 7,5 >>12 mg/mL 25°C Zaštićeno od svjetlosti
7 Dan

  Mentions Légales