Τελευταία ενημέρωση :
01/07/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4629  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : Pemetrexed Sandoz - Summary of Product Characteristics (SmPc)
αριθμός : Sandoz 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοPemetrexed disodium hemipentahydrate φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 7,5 >>12 mg/mL 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 7,5 >>12 mg/mL 25°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα

  Mentions Légales