Последно актуализиране :
24/05/2023
Библиография   Библиография 4629  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Pemetrexed Sandoz - Summary of Product Characteristics (SmPc)
Референция : Sandoz 2021

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенPemetrexed disodium hemipentahydrate противораково лекарство
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 7,5 >>12 mg/mL 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 7,5 >>12 mg/mL 25°C Защита от светлина
7 Ден

  Mentions Légales