Posledná aktualizácia :
09/12/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4627  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1007/s12325-018-0851-5

Výskumné tímy : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Autori : Park D, Yun J, Hwang S-J, Park SJ.
Titul : Evaluation of Physicochemical and Biological Stability of 36-Months-Aged SB5 (Adalimumab Biosimilar) for 4 Weeks at Room Temperature.
Référence : Adv Ther 36:442–450 2019

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Turbidimetria Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) 
Chemická stabilita : 
Proteíny: iónová chromatografia
Kapilárna elektroforéza
Iné metódy : 
Proteín: biologická aktivita 
Komentáre : 
Proteíny: biologická aktivita pomocou bunkovej kultúry

Zoznam zlúčenín
InjekciaAdalimumab Imunosupresívum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Žiadny 50 mg/ml 23-27°C Za svetla
28 Dní
Biologicky podobný liek

  Mentions Légales