Τελευταία ενημέρωση :
09/12/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4627  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1007/s12325-018-0851-5

Ερευνητικές ομάδες : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Συγγραφείς : Park D, Yun J, Hwang S-J, Park SJ.
τίτλος : Evaluation of Physicochemical and Biological Stability of 36-Months-Aged SB5 (Adalimumab Biosimilar) for 4 Weeks at Room Temperature.
αριθμός : Adv Ther 36:442–450 2019

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+
Η φυσική σταθερότητα : 
Νεφελομετρία Πρωτεΐνη: Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγέθους 
Χημική Σταθερότητα : 
Πρωτεΐνη: ιοντική χρωματογραφία
τριχοειδής ηλεκτροφόρηση
άλλες μέθοδοι : 
Πρωτεΐνη: βιολογική δραστικότητα 
Σχόλια : 
Πρωτεΐνες: βιολογική δραστικότητα με κυτταροκαλλιέργεια

Καταστάσεις
ΕνέσιμοAdalimumab Ανοσοκατασταλτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 50 mg/ml 23-27°C Φως
28 Ημέρα
βιοϊσοδύναμα

  Mentions Légales