Viimane versioon :
28/02/2024
Viited   Viited 4627  
Tüüp : Ajaleht
Interneti link : https://doi.org/10.1007/s12325-018-0851-5

Uurimisrühmad : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Autor : Park D, Yun J, Hwang S-J, Park SJ.
Pealkiri : Evaluation of Physicochemical and Biological Stability of 36-Months-Aged SB5 (Adalimumab Biosimilar) for 4 Weeks at Room Temperature.
Publikatsioon : Adv Ther 36:442–450 2019

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase A+
Füüsikaline stabiilsus : 
Turbidimeetria Valk: molekulaareksklusioonkromatograafia 
Keemiline püsivus : 
Valk: ioonkromatograafia
Kapillaarelektroforees
Muud meetodid : 
Valk: bioloogiline aktiivsus 
Kommentaarid : 
Valgud: bioloogiline aktiivsus rakukultuuris

Ingredientide nimekiri
SüsteravimAdalimumab Immunosupressant
Stabiilsus lahustes Süstal  polüpropüleenist Mitte ükski 50 mg/ml 23-27°C Valgus
28 Päev
Biosimilar

  Mentions Légales