Последно актуализиране :
28/02/2024
Библиография   Библиография 4627  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1007/s12325-018-0851-5

Изследователски екипи : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Автори : Park D, Yun J, Hwang S-J, Park SJ.
Заглавие : Evaluation of Physicochemical and Biological Stability of 36-Months-Aged SB5 (Adalimumab Biosimilar) for 4 Weeks at Room Temperature.
Референция : Adv Ther 36:442–450 2019

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
турбидиметрия Протеин: ексклузионна хроматография 
Химическа стабилност : 
Протеини: йонна хроматография
капилярна електрофореза
Други методи : 
протеин: биологична активност 
Коментари : 
Протеини: биологична активност от клетъчна култура

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAdalimumab Имунопотискащ
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Няма 50 mg/ml 23-27°C Светлина
28 Ден
биоподобното

  Mentions Légales