Posledná aktualizácia :
30/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4616  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics13081267

Výskumné tímy : Tokyo - National Center for Child Health and Development
Autori : Saito J, Yoshikawa N, Hanawa T, Ozawa A, Matsumoto T, Harada T, Iwahashi K, Nakamura H, Yamatani A.
Titul : Stability of Hydrocortisone in Oral Powder Form Compounded for Pediatric Patients in Japan.
Référence : Pharmaceutics ; 13, 1267. 2021

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
Papierové vreckoHydrocortisone Antiflogistikum
Stabilita roztokov Tablety 20 mg
Cortril®
Laktóza >> 1 g
23-27°C Chránené pred svetlom
12 Dní

  Mentions Légales