Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4616  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.3390/ pharmaceutics13081267

Изследователски екипи : Tokyo - National Center for Child Health and Development
Автори : Saito J, Yoshikawa N, Hanawa T, Ozawa A, Matsumoto T, Harada T, Iwahashi K, Nakamura H, Yamatani A.
Заглавие : Stability of Hydrocortisone in Oral Powder Form Compounded for Pediatric Patients in Japan.
Референция : Pharmaceutics ; 13, 1267. 2021

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Хартиен пликHydrocortisone Противовъзпалително средство
Стабилност на разтвори таблетки 20 mg
Cortril®
Лактоза >> 1 g
23-27°C Защита от светлина
12 Ден

  Mentions Légales