Τελευταία ενημέρωση :
01/07/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4582  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1177/87551225211015566

Ερευνητικές ομάδες : Marseille - Hôpital de la Conception
Συγγραφείς : Brun D, Curti C, Lamy E, Jean C, Bertault-Përez P, Broggi J, Tintori G, Vanelle P.
τίτλος : Beyond-Use Dates Assignment for Pharmaceutical Preparations: Example of Low-Dose Amiodarone Capsules.
αριθμός : J Pharm Technol 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΚάψουλαAmiodarone hydrochloride Αντιαρρυθμικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 5 mg
Amiodarone
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 20 mg
Amiodarone
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
180 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 50 mg
Amiodarone
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη >>
25°C Προστατεύετε από το φως
365 Ημέρα

  Mentions Légales