Последно актуализиране :
21/03/2023
Библиография   Библиография 4582  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1177/87551225211015566

Изследователски екипи : Marseille - Hôpital de la Conception
Автори : Brun D, Curti C, Lamy E, Jean C, Bertault-Përez P, Broggi J, Tintori G, Vanelle P.
Заглавие : Beyond-Use Dates Assignment for Pharmaceutical Preparations: Example of Low-Dose Amiodarone Capsules.
Референция : J Pharm Technol 2021

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
КапсулаAmiodarone hydrochloride Антиаритмик
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 5 mg
Amiodarone
Микрокристална целулоза >>
25°C Защита от светлина
30 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 20 mg
Amiodarone
Микрокристална целулоза >>
25°C Защита от светлина
180 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 50 mg
Amiodarone
Микрокристална целулоза >>
25°C Защита от светлина
365 Ден

  Mentions Légales