Posledná aktualizácia :
16/07/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4546  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2020-002620

Výskumné tímy : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Autori : Vidal F, Cotteret C, Negbane A, Sebti M, Hinterlang M, Cisternino S, Schlatter J.
Titul : Stability of pemetrexed diarginine concentrates for solution in vials and diluted in 0.9% sodium chloride and dextrose 5% polyolefin infusion bags.
Référence : EJHP 2021

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 
Degradačné produkty rozpoznané, ale nie sú kvantifikované

Zoznam zlúčenín
InjekciaPemetrexed diarginine Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo Žiadny 25 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
14 Dní
Stabilita roztokov Sklo Žiadny 25 mg/ml 22-25°C Za svetla
1 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 12 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
4 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 12 mg/ml 22-25°C Za svetla
1 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 4,9 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
4 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 4,9 mg/ml 22-25°C Za svetla
1 Dní

  Mentions Légales