Τελευταία ενημέρωση :
16/07/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4546  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2020-002620

Ερευνητικές ομάδες : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Συγγραφείς : Vidal F, Cotteret C, Negbane A, Sebti M, Hinterlang M, Cisternino S, Schlatter J.
τίτλος : Stability of pemetrexed diarginine concentrates for solution in vials and diluted in 0.9% sodium chloride and dextrose 5% polyolefin infusion bags.
αριθμός : EJHP 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Τα προϊόντα αποσύνθεσης ανιχνεύθηκαν, αλλά δεν ποσοτικοποιήθηκαν

Καταστάσεις
ΕνέσιμοPemetrexed diarginine φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ουδέν 25 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ουδέν 25 mg/ml 22-25°C Φως
1 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 12 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
4 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 12 mg/ml 22-25°C Φως
1 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4,9 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
4 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 4,9 mg/ml 22-25°C Φως
1 Ημέρα

  Mentions Légales