Последно актуализиране :
16/07/2021
Библиография   Библиография 4546  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://dx.doi.org/10.1136/ejhpharm-2020-002620

Изследователски екипи : Paris - Clinical Pharmacy Department, University Hospital Necker-Enfants Malades
Автори : Vidal F, Cotteret C, Negbane A, Sebti M, Hinterlang M, Cisternino S, Schlatter J.
Заглавие : Stability of pemetrexed diarginine concentrates for solution in vials and diluted in 0.9% sodium chloride and dextrose 5% polyolefin infusion bags.
Референция : EJHP 2021

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Открити са разпадни продукти, но не са определени количествено

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенPemetrexed diarginine противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Няма 25 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Няма 25 mg/ml 22-25°C Светлина
1 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 12 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
4 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 12 mg/ml 22-25°C Светлина
1 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 4,9 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
4 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин NaCl 0,9% or Glucose 5% 4,9 mg/ml 22-25°C Светлина
1 Ден

  Mentions Légales