Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4484  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1007/s40268-022-00381

đội nghiên cứu : San Diego - ACADIA Pharmaceuticals
Các tác giả : Bokser A D, Holmes Adegbenle Y, Stoisavljevic V, Norton J C.
Tiêu đề : In Vitro Stability and Recovery Studies of Pimavanserin in Water and in Different Vehicles Orally Administered.
Tài liệu trích dẫn : Drugs R D ;22, 95–104 2022

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngPimavanserin Chống chứng mất trí
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Viên nang 34 mg
Nuplazid®
Nước tinh khiết >> 40 mL
25°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Viên nang 34 mg
Nuplazid®
Nước cam >> 60 mL
25°C Không rõ
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Không rõ Viên nang 34 mg
Nuplazid®
Táo nghiền >> 40 g
25°C Không rõ
24 Giờ

  Mentions Légales