Senaste uppdateringen :
26/09/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 3539  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Hänvisningar : The Medecines Company 2013

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAlteplase Trombolytikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin
InjektionAmiodarone hydrochloride Antiarrytmikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin
InjektionAmphotericin B Antimykotikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin
InjektionBivalirudin Antikoagulans
Lösningars stabilitet Glas Vatten för injektion 50 mg/ml 2-8°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Ej angiven NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 5 mg/ml 25°C Ej angiven
24 Timma
Oförenlig + InjektionAlteplase
Oförenlig + InjektionAmiodarone hydrochloride
Oförenlig + InjektionAmphotericin B
Oförenlig + InjektionChlorpromazine hydrochloride
Oförenlig + InjektionDiazepam
Kompatibel + InjektionDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Oförenlig + InjektionDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Kompatibel + InjektionFamotidine 2 mg/ml
Oförenlig + InjektionFamotidine 10 mg/ml
Oförenlig + InjektionHaloperidol lactate 5 mg/ml
Kompatibel + InjektionHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Oförenlig + InjektionLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Kompatibel + InjektionLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Kompatibel + InjektionLorazepam 0.5 mg/ml
Oförenlig + InjektionLorazepam 2 mg/ml
Oförenlig + InjektionProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Oförenlig + InjektionPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Kompatibel + InjektionPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Oförenlig + InjektionReteplase
Oförenlig + InjektionStreptokinase
Oförenlig + InjektionVancomycin hydrochloride
InjektionChlorpromazine hydrochloride Anxiolytikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin
InjektionDiazepam Anxiolytikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin
InjektionDobutamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibel 4 mg/ml + InjektionBivalirudin
Oförenlig 12.5 mg/ml + InjektionBivalirudin
InjektionFamotidine Antihistamin (H2)
Oförenlig 10 mg/ml + InjektionBivalirudin
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionBivalirudin
InjektionHaloperidol lactate Neuroleptikum
Oförenlig 5 mg/ml + InjektionBivalirudin
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjektionBivalirudin
InjektionLabetalol hydrochloride Betablockerare
Oförenlig 5 mg/ml + InjektionBivalirudin
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionBivalirudin
InjektionLorazepam Anxiolytikum
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjektionBivalirudin
Oförenlig 2 mg/ml + InjektionBivalirudin
InjektionProchlorperazine edysilate Neuroleptikum
Oförenlig 25 mg/ml + InjektionBivalirudin
InjektionPromethazine hydrochloride Antihistamin (H1)
Oförenlig 25 mg/ml + InjektionBivalirudin
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionBivalirudin
InjektionReteplase Trombolytikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin
InjektionStreptokinase Trombolytikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin
InjektionVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Oförenlig + InjektionBivalirudin

  Mentions Légales