Zadnja posodobitev :
07/12/2023
Viri   Viri 3539  
Tip : Traduction Laboratorij

Raziskovalne skupine :
Avtor :
Naslov : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Référence : The Medecines Company 2013

Raven dokazov : 
Podatki stabilnosti proizvajalca
Fizikalna stabilnost : 
Kemična stabilnost : 
Druge metode : 
Komentarji : 

Seznami
BrizgalkaAlteplase Trombolitik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaAmiodarone hydrochloride Antiaritmik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaAmphotericin B Antimikotik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaBivalirudin Antikoagulant
Stabilnost raztopine Steklo Voda za injekcije 50 mg/ml 2-8°C Nedoločeno
24 čas
Stabilnost raztopine Nedoločeno NaCl 0,9% ali glukoza 5% 5 mg/ml 25°C Nedoločeno
24 čas
Nezdružljivo + BrizgalkaAlteplase
Nezdružljivo + BrizgalkaAmiodarone hydrochloride
Nezdružljivo + BrizgalkaAmphotericin B
Nezdružljivo + BrizgalkaChlorpromazine hydrochloride
Nezdružljivo + BrizgalkaDiazepam
Združljivo + BrizgalkaDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Združljivo + BrizgalkaFamotidine 2 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaFamotidine 10 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaHaloperidol lactate 5 mg/ml
Združljivo + BrizgalkaHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Združljivo + BrizgalkaLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Združljivo + BrizgalkaLorazepam 0.5 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaLorazepam 2 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Združljivo + BrizgalkaPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Nezdružljivo + BrizgalkaReteplase
Nezdružljivo + BrizgalkaStreptokinase
Nezdružljivo + BrizgalkaVancomycin hydrochloride
BrizgalkaChlorpromazine hydrochloride Anksiolitik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaDiazepam Anksiolitik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaDobutamine hydrochloride Kardiotonik
Združljivo 4 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
Nezdružljivo 12.5 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaFamotidine H2- antagonist
Nezdružljivo 10 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
Združljivo 2 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaHaloperidol lactate Nevroleptik
Nezdružljivo 5 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
Združljivo 0.2 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaLabetalol hydrochloride Zaviralec adrenergičnih receptorjev beta
Nezdružljivo 5 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
Združljivo 2 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaLorazepam Anksiolitik
Združljivo 0.5 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
Nezdružljivo 2 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaProchlorperazine edysilate Nevroleptik
Nezdružljivo 25 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaPromethazine hydrochloride H1-antagonist
Nezdružljivo 25 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
Združljivo 2 mg/ml + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaReteplase Trombolitik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaStreptokinase Trombolitik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin
BrizgalkaVancomycin hydrochloride Antibiotik
Nezdružljivo + BrizgalkaBivalirudin

  Mentions Légales