Posledná aktualizácia :
28/02/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 3539  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Référence : The Medecines Company 2013

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaAlteplase Trombolytikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin
InjekciaAmiodarone hydrochloride Antidysrytmikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin
InjekciaAmphotericin B Antimykotikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin
InjekciaBivalirudin Antikoagulans
Stabilita roztokov Sklo Voda na injekciu 50 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Nezlučiteľný + InjekciaAlteplase
Nezlučiteľný + InjekciaAmiodarone hydrochloride
Nezlučiteľný + InjekciaAmphotericin B
Nezlučiteľný + InjekciaChlorpromazine hydrochloride
Nezlučiteľný + InjekciaDiazepam
Kompatibilný + InjekciaDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Kompatibilný + InjekciaFamotidine 2 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaFamotidine 10 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaHaloperidol lactate 5 mg/ml
Kompatibilný + InjekciaHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Kompatibilný + InjekciaLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Kompatibilný + InjekciaLorazepam 0.5 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaLorazepam 2 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Kompatibilný + InjekciaPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Nezlučiteľný + InjekciaReteplase
Nezlučiteľný + InjekciaStreptokinase
Nezlučiteľný + InjekciaVancomycin hydrochloride
InjekciaChlorpromazine hydrochloride Anxiolytikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin
InjekciaDiazepam Anxiolytikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin
InjekciaDobutamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibilný 4 mg/ml + InjekciaBivalirudin
Nezlučiteľný 12.5 mg/ml + InjekciaBivalirudin
InjekciaFamotidine H2-antihistaminikum
Nezlučiteľný 10 mg/ml + InjekciaBivalirudin
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaBivalirudin
InjekciaHaloperidol lactate Neuroleptikum
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaBivalirudin
Kompatibilný 0.2 mg/ml + InjekciaBivalirudin
InjekciaLabetalol hydrochloride Beta-blokátor
Nezlučiteľný 5 mg/ml + InjekciaBivalirudin
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaBivalirudin
InjekciaLorazepam Anxiolytikum
Kompatibilný 0.5 mg/ml + InjekciaBivalirudin
Nezlučiteľný 2 mg/ml + InjekciaBivalirudin
InjekciaProchlorperazine edysilate Neuroleptikum
Nezlučiteľný 25 mg/ml + InjekciaBivalirudin
InjekciaPromethazine hydrochloride H1-antihistaminikum
Nezlučiteľný 25 mg/ml + InjekciaBivalirudin
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaBivalirudin
InjekciaReteplase Trombolytikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin
InjekciaStreptokinase Trombolytikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin
InjekciaVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Nezlučiteľný + InjekciaBivalirudin

  Mentions Légales