Ostatnia aktualizacja :
16/06/2024
Bibliografia   Bibliografia 3539  
Typ : Laboratorium

Zespoły badawcze :
Autorzy :
Tytuł : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Numer : The Medecines Company 2013

Poziom wiarygodności : 
Dane stabilności producenta
Stabilność fizyczną : 
Stabilność chemiczna : 
Inne metody : 
Komentarze : 

Listy
InjekcjeAlteplase Lek trombolityczny
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeAmiodarone hydrochloride Antyarytmik
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeAmphotericin B Lek przeciwgrzybiczny
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeBivalirudin Antykoagulant
Trwałość roztworów Szkło Woda do wstrzyknięć 50 mg/ml 2-8°C Nie wyszczególniony
24 Godzina
Trwałość roztworów Brak informacji NaCl 0,9% lub glukoza 5% 5 mg/ml 25°C Nie wyszczególniony
24 Godzina
Niekompatybilny + InjekcjeAlteplase
Niekompatybilny + InjekcjeAmiodarone hydrochloride
Niekompatybilny + InjekcjeAmphotericin B
Niekompatybilny + InjekcjeChlorpromazine hydrochloride
Niekompatybilny + InjekcjeDiazepam
Zgodny + InjekcjeDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjeDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Zgodny + InjekcjeFamotidine 2 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjeFamotidine 10 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjeHaloperidol lactate 5 mg/ml
Zgodny + InjekcjeHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjeLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Zgodny + InjekcjeLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Zgodny + InjekcjeLorazepam 0.5 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjeLorazepam 2 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjeProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjePromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Zgodny + InjekcjePromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Niekompatybilny + InjekcjeReteplase
Niekompatybilny + InjekcjeStreptokinase
Niekompatybilny + InjekcjeVancomycin hydrochloride
InjekcjeChlorpromazine hydrochloride Anksjolityk
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeDiazepam Anksjolityk
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeDobutamine hydrochloride Lek kardiotoniczny
Zgodny 4 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
Niekompatybilny 12.5 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeFamotidine Lek przeciwhistaminowy H2
Niekompatybilny 10 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
Zgodny 2 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeHaloperidol lactate Neuroleptyk
Niekompatybilny 5 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
Zgodny 0.2 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeLabetalol hydrochloride Lek beta-adrenolityczny
Niekompatybilny 5 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
Zgodny 2 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeLorazepam Anksjolityk
Zgodny 0.5 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
Niekompatybilny 2 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeProchlorperazine edysilate Neuroleptyk
Niekompatybilny 25 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
InjekcjePromethazine hydrochloride Lek przeciwhistaminowy H1
Niekompatybilny 25 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
Zgodny 2 mg/ml + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeReteplase Lek trombolityczny
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeStreptokinase Lek trombolityczny
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin
InjekcjeVancomycin hydrochloride Antybiotyk
Niekompatybilny + InjekcjeBivalirudin

  Mentions Légales