Siste oppdatering :
26/09/2023
Referanser   Referanser 3539  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Nummer : The Medecines Company 2013

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonAlteplase Trombolytisk
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonAmiodarone hydrochloride Antiarytmika
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonAmphotericin B Fungicid
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonBivalirudin Antikoagulantia
Oppløsningsstabilitet Glass Vann til injeksjon 50 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt NaCl 0,9% eller glukose 5 % 5 mg/ml 25°C Ikke angitt
24 Tid
Uforenlig + InjeksjonAlteplase
Uforenlig + InjeksjonAmiodarone hydrochloride
Uforenlig + InjeksjonAmphotericin B
Uforenlig + InjeksjonChlorpromazine hydrochloride
Uforenlig + InjeksjonDiazepam
Kompatibel + InjeksjonDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Kompatibel + InjeksjonFamotidine 2 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonFamotidine 10 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonHaloperidol lactate 5 mg/ml
Kompatibel + InjeksjonHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Kompatibel + InjeksjonLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Kompatibel + InjeksjonLorazepam 0.5 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonLorazepam 2 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Kompatibel + InjeksjonPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Uforenlig + InjeksjonReteplase
Uforenlig + InjeksjonStreptokinase
Uforenlig + InjeksjonVancomycin hydrochloride
InjeksjonChlorpromazine hydrochloride Anxiolytika
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonDiazepam Anxiolytika
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonDobutamine hydrochloride Hjertestimulerende
Kompatibel 4 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
Uforenlig 12.5 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonFamotidine Antihistamin (H2)
Uforenlig 10 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonHaloperidol lactate Neuroleptika
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
Kompatibel 0.2 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonLabetalol hydrochloride Betablokker
Uforenlig 5 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonLorazepam Anxiolytika
Kompatibel 0.5 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
Uforenlig 2 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonProchlorperazine edysilate Neuroleptika
Uforenlig 25 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonPromethazine hydrochloride Antihistamin (H1)
Uforenlig 25 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
Kompatibel 2 mg/ml + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonReteplase Trombolytisk
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonStreptokinase Trombolytisk
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin
InjeksjonVancomycin hydrochloride Antibiotika
Uforenlig + InjeksjonBivalirudin

  Mentions Légales