Laatste update :
28/02/2024
Literatuur   Literatuur 3539  
Type : Fabrikant

Onderzoeksgroepen :
Auteur :
Titel : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Nummer : The Medecines Company 2013

Niveau van bewijs : 
Stabiliteitsgegevens van de fabrikant
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
Andere methoden : 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelAlteplase Thrombolyticum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelAmiodarone hydrochloride Anti-arrhytmicum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelAmphotericin B Antimycoticum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin Anticoagulans
Stabiliteit in oplossing Glas Water voor injectie 50 mg/ml 2-8°C Niet gespecificeerd
24 Uur
Stabiliteit in oplossing Niet gespecificeerd NaCl 0,9% of glucose 5% 5 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
24 Uur
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelAlteplase
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelAmiodarone hydrochloride
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelAmphotericin B
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelChlorpromazine hydrochloride
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelDiazepam
Verenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Verenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelFamotidine 2 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelFamotidine 10 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelHaloperidol lactate 5 mg/ml
Verenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Verenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Verenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelLorazepam 0.5 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelLorazepam 2 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Verenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelReteplase
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelStreptokinase
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelVancomycin hydrochloride
Injecteerbaar geneesmiddelChlorpromazine hydrochloride Anxiolyticum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelDiazepam Anxiolyticum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelDobutamine hydrochloride Cardiotonicum
Verenigbaar 4 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Onverenigbaar 12.5 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelFamotidine H2-Antagonist
Onverenigbaar 10 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Verenigbaar 2 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelHaloperidol lactate Neurolepticum
Onverenigbaar 5 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Verenigbaar 0.2 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelLabetalol hydrochloride Beta-blokker
Onverenigbaar 5 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Verenigbaar 2 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelLorazepam Anxiolyticum
Verenigbaar 0.5 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Onverenigbaar 2 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelProchlorperazine edysilate Neurolepticum
Onverenigbaar 25 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelPromethazine hydrochloride H1-Antagonist
Onverenigbaar 25 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Verenigbaar 2 mg/ml + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelReteplase Thrombolyticum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelStreptokinase Thrombolyticum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin
Injecteerbaar geneesmiddelVancomycin hydrochloride Antibioticum
Onverenigbaar + Injecteerbaar geneesmiddelBivalirudin

  Mentions Légales