Pēdējā atjaunošana :
16/06/2024
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 3539  
Tips : Laboratorija

Pētniecības grupas :
Autori :
Nosaukums : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Numurs : The Medecines Company 2013

Pierādījumu līmeni : 
Ražotāja stabilitātes dati
Fizikālā stabilitāte : 
ķīmiskā stabilitāte : 
Citas metodes : 
Komentāri : 

Saraksti
InjekcijaAlteplase Trombolītisks līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaAmiodarone hydrochloride Antiaritmiķis
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaAmphotericin B Pretsēnīšu līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaBivalirudin Antikoagulants
Šķīduma stabilitāte Stikls Ūdens injekcijām 50 mg/ml 2-8°C Nav specifisks
24 Stunda
Šķīduma stabilitāte Nespecifisks 0.9% NaCl vai 5% glikoze 5 mg/ml 25°C Nav specifisks
24 Stunda
Nesavienojams + InjekcijaAlteplase
Nesavienojams + InjekcijaAmiodarone hydrochloride
Nesavienojams + InjekcijaAmphotericin B
Nesavienojams + InjekcijaChlorpromazine hydrochloride
Nesavienojams + InjekcijaDiazepam
Savietojams + InjekcijaDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Savietojams + InjekcijaFamotidine 2 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaFamotidine 10 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaHaloperidol lactate 5 mg/ml
Savietojams + InjekcijaHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Savietojams + InjekcijaLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Savietojams + InjekcijaLorazepam 0.5 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaLorazepam 2 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Savietojams + InjekcijaPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Nesavienojams + InjekcijaReteplase
Nesavienojams + InjekcijaStreptokinase
Nesavienojams + InjekcijaVancomycin hydrochloride
InjekcijaChlorpromazine hydrochloride Anksiolītisks jeb prettrauksmes līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaDiazepam Anksiolītisks jeb prettrauksmes līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaDobutamine hydrochloride Kardiotonisks līdzeklis
Savietojams 4 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
Nesavienojams 12.5 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaFamotidine Antihistamīns (H2)
Nesavienojams 10 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
Savietojams 2 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaHaloperidol lactate Neiroleptiķis
Nesavienojams 5 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
Savietojams 0.2 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaLabetalol hydrochloride Beta adrenoblokators
Nesavienojams 5 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
Savietojams 2 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaLorazepam Anksiolītisks jeb prettrauksmes līdzeklis
Savietojams 0.5 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
Nesavienojams 2 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaProchlorperazine edysilate Neiroleptiķis
Nesavienojams 25 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaPromethazine hydrochloride Antihistamīns (H1)
Nesavienojams 25 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
Savietojams 2 mg/ml + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaReteplase Trombolītisks līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaStreptokinase Trombolītisks līdzeklis
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin
InjekcijaVancomycin hydrochloride Antibiotika
Nesavienojams + InjekcijaBivalirudin

  Mentions Légales