Viimeisin päivitys :
25/11/2023
Viitteet   Viitteet 3539  
Tyyppi : Laboratorio

Tutkimus Joukkueet :
Tekijät :
Otsikko : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Numero : The Medecines Company 2013

Todisteiden määrä : 
Valmistajan antamat stabiiliustiedot
Fyysinen vakaus : 
Kemiallinen stabiilisuus : 
Muut menetelmät : 
Commentairesvaleur : 

Luettelo yhdisteistä
InjektionesteAlteplase Trombolyytit
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteAmiodarone hydrochloride Rytmihäiriölääkkeet
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteAmphotericin B Sienilääkkeet
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteBivalirudin Antikoagulantit
Stabilius liuoksessa Lasi Injektionesteisiin käytettävä vesi 50 mg/ml 2-8°C Ei määritetty
24 Tunti
Stabilius liuoksessa Ei määritetty Natriumkloridi 0,9% tai Glukoosi 5% 5 mg/ml 25°C Ei määritetty
24 Tunti
Yhteensopimaton + InjektionesteAlteplase
Yhteensopimaton + InjektionesteAmiodarone hydrochloride
Yhteensopimaton + InjektionesteAmphotericin B
Yhteensopimaton + InjektionesteChlorpromazine hydrochloride
Yhteensopimaton + InjektionesteDiazepam
Yhteensopiva + InjektionesteDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionesteDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Yhteensopiva + InjektionesteFamotidine 2 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionesteFamotidine 10 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionesteHaloperidol lactate 5 mg/ml
Yhteensopiva + InjektionesteHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionesteLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Yhteensopiva + InjektionesteLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Yhteensopiva + InjektionesteLorazepam 0.5 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionesteLorazepam 2 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionesteProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionestePromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Yhteensopiva + InjektionestePromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Yhteensopimaton + InjektionesteReteplase
Yhteensopimaton + InjektionesteStreptokinase
Yhteensopimaton + InjektionesteVancomycin hydrochloride
InjektionesteChlorpromazine hydrochloride Anksiolyytit
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteDiazepam Anksiolyytit
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteDobutamine hydrochloride Sydämen toimintaa tehostava
Yhteensopiva 4 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
Yhteensopimaton 12.5 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteFamotidine H2-reseptorisalpaajat
Yhteensopimaton 10 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
Yhteensopiva 2 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteHaloperidol lactate Neuroleptit
Yhteensopimaton 5 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
Yhteensopiva 0.2 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteLabetalol hydrochloride Beetasalpaajat
Yhteensopimaton 5 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
Yhteensopiva 2 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteLorazepam Anksiolyytit
Yhteensopiva 0.5 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
Yhteensopimaton 2 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteProchlorperazine edysilate Neuroleptit
Yhteensopimaton 25 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
InjektionestePromethazine hydrochloride Antihistamiinit (H1)
Yhteensopimaton 25 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
Yhteensopiva 2 mg/ml + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteReteplase Trombolyytit
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteStreptokinase Trombolyytit
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin
InjektionesteVancomycin hydrochloride Antibiootit
Yhteensopimaton + InjektionesteBivalirudin

  Mentions Légales