Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 3539  
Typ : Laboratoř

Výzkumné týmy :
Autor :
Titul : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Référence : The Medecines Company 2013

Úroveň důkazu : 
Údaje o stabilitě od výrobce
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceAlteplase Trombolytikum
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin
InjekceAmiodarone hydrochloride Antiarytmikum
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin
InjekceAmphotericin B Protiplísňový přípravek
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin
InjekceBivalirudin Antikoagulans
Stabilita roztoků Sklo Voda pro injekci 50 mg/ml 2-8°C Nespecifikováno
24 Hodina
Stabilita roztoků Nespecifikováno NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 5 mg/ml 25°C Nespecifikováno
24 Hodina
Nekompatibilní + InjekceAlteplase
Nekompatibilní + InjekceAmiodarone hydrochloride
Nekompatibilní + InjekceAmphotericin B
Nekompatibilní + InjekceChlorpromazine hydrochloride
Nekompatibilní + InjekceDiazepam
Kompatibilní + InjekceDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Nekompatibilní + InjekceDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
Kompatibilní + InjekceFamotidine 2 mg/ml
Nekompatibilní + InjekceFamotidine 10 mg/ml
Nekompatibilní + InjekceHaloperidol lactate 5 mg/ml
Kompatibilní + InjekceHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Nekompatibilní + InjekceLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
Kompatibilní + InjekceLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
Kompatibilní + InjekceLorazepam 0.5 mg/ml
Nekompatibilní + InjekceLorazepam 2 mg/ml
Nekompatibilní + InjekceProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Nekompatibilní + InjekcePromethazine hydrochloride 25 mg/ml
Kompatibilní + InjekcePromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Nekompatibilní + InjekceReteplase
Nekompatibilní + InjekceStreptokinase
Nekompatibilní + InjekceVancomycin hydrochloride
InjekceChlorpromazine hydrochloride Anxiolytikum
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin
InjekceDiazepam Anxiolytikum
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin
InjekceDobutamine hydrochloride Kardiotonikum
Kompatibilní 4 mg/ml + InjekceBivalirudin
Nekompatibilní 12.5 mg/ml + InjekceBivalirudin
InjekceFamotidine H2 antihistaminikum
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekceBivalirudin
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceBivalirudin
InjekceHaloperidol lactate Neuroleptikum
Nekompatibilní 5 mg/ml + InjekceBivalirudin
Kompatibilní 0.2 mg/ml + InjekceBivalirudin
InjekceLabetalol hydrochloride Beta-blokátor
Nekompatibilní 5 mg/ml + InjekceBivalirudin
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceBivalirudin
InjekceLorazepam Anxiolytikum
Kompatibilní 0.5 mg/ml + InjekceBivalirudin
Nekompatibilní 2 mg/ml + InjekceBivalirudin
InjekceProchlorperazine edysilate Neuroleptikum
Nekompatibilní 25 mg/ml + InjekceBivalirudin
InjekcePromethazine hydrochloride H1 antihistaminikum
Nekompatibilní 25 mg/ml + InjekceBivalirudin
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceBivalirudin
InjekceReteplase Trombolytikum
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin
InjekceStreptokinase Trombolytikum
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin
InjekceVancomycin hydrochloride Antibiotikum
Nekompatibilní + InjekceBivalirudin

  Mentions Légales