Последно актуализиране :
25/11/2023
Библиография   Библиография 3539  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : Bivalirudin (Angiox®) - Summary of Product Characteristics.
Референция : The Medecines Company 2013

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAlteplase Фибринолитик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride Антиаритмик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B Противогъбично средство
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенBivalirudin Антикоагулант
Стабилност на разтвори Стъкло Вода за инжекции 50 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенAlteplase
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенAmiodarone hydrochloride
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенAmphotericin B
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенChlorpromazine hydrochloride
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенDiazepam
съвместим + Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride 4 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride 12.5 mg/ml
съвместим + Инжекция/ИнжекционенFamotidine 2 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенFamotidine 10 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенHaloperidol lactate 5 mg/ml
съвместим + Инжекция/ИнжекционенHaloperidol lactate 0.2 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенLabetalol hydrochloride 5 mg/ml
съвместим + Инжекция/ИнжекционенLabetalol hydrochloride 2 mg/ml
съвместим + Инжекция/ИнжекционенLorazepam 0.5 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенLorazepam 2 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенProchlorperazine edysilate 25 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенPromethazine hydrochloride 25 mg/ml
съвместим + Инжекция/ИнжекционенPromethazine hydrochloride 2 mg/ml
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенReteplase
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенStreptokinase
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride
Инжекция/ИнжекционенChlorpromazine hydrochloride Анксиолитик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенDiazepam Анксиолитик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенDobutamine hydrochloride Кардиотонично средство
съвместим 4 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Несъвместим 12.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенFamotidine Антихистамин (Н2)
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенHaloperidol lactate Невролептик
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
съвместим 0.2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенLabetalol hydrochloride Бета-блокер
Несъвместим 5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенLorazepam Анксиолитик
съвместим 0.5 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Несъвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенProchlorperazine edysilate Невролептик
Несъвместим 25 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенPromethazine hydrochloride Антихистамин (Н1)
Несъвместим 25 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенReteplase Фибринолитик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенStreptokinase Фибринолитик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin
Инжекция/ИнжекционенVancomycin hydrochloride Антибиотик
Несъвместим + Инжекция/ИнжекционенBivalirudin

  Mentions Légales