Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 31  
Typ : Časopis PC : 0.0006830601092896 

Výskumné tímy : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Autori : Zhang Y, Xu QA, Trissel LA, Gilbert DL.
Titul : Physical and chemical stability of methotrexate sodium, cytarabine, and hydrocortisone sodium succinate in Elliott’s B solution.
Référence : Hosp Pharm ; 31: 965-970. 1996

Úroveň dôkazu : 
Žolík (rôzne)
Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+ Methotrexate sodium
Úroveň dôkazov A+ Cytarabine
Úroveň dôkazov B+ Hydrocortisone sodium succinate
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektorMethotrexate sodium
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácieMethotrexate sodium
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektorCytarabine
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácieCytarabine
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektorHydrocortisone sodium succinate
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácieHydrocortisone sodium succinate
Iné metódy : 
Komentáre : 
Žiadne poznámky k degradačným produktomMethotrexate sodium
Žiadne poznámky k degradačným produktomCytarabine
Žiadne poznámky k degradačným produktomHydrocortisone sodium succinate

Zoznam zlúčenín
InjekciaCytarabine Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo Elliottov B roztok 3 mg/ml 23°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Sklo Elliottov B roztok 3 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 3 mg/ml 23°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 3 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
InjekciaHydrocortisone sodium succinate Antiflogistikum
Stabilita roztokov Sklo Elliottov B roztok 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Sklo Elliottov B roztok 2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
InjekciaMethotrexate sodium Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo Elliottov B roztok 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Sklo Elliottov B roztok 2 mg/ml 4°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
48 Hodín
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín

  Mentions Légales