Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 31  
τύπος : εφημερίδα PC : 0.0006830601092896 

Ερευνητικές ομάδες : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Συγγραφείς : Zhang Y, Xu QA, Trissel LA, Gilbert DL.
τίτλος : Physical and chemical stability of methotrexate sodium, cytarabine, and hydrocortisone sodium succinate in Elliott’s B solution.
αριθμός : Hosp Pharm ; 31: 965-970. 1996

Επίπεδο αποδείξεων : 
Τζόκερ
Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+ Methotrexate sodium
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+ Cytarabine
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B+ Hydrocortisone sodium succinate
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδουςMethotrexate sodium
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσηςMethotrexate sodium
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδουςCytarabine
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσηςCytarabine
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδουςHydrocortisone sodium succinate
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσηςHydrocortisone sodium succinate
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησηςMethotrexate sodium
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησηςCytarabine
Δεν υπάρχουν σχόλια για τα προϊόντα αποδόμησηςHydrocortisone sodium succinate

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCytarabine φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Διάλυμα B Elliott 3 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Διάλυμα B Elliott 3 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Διάλυμα B Elliott 3 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Διάλυμα B Elliott 3 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
ΕνέσιμοHydrocortisone sodium succinate Αντιφλεγμονώδες
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα
ΕνέσιμοMethotrexate sodium φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 4°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 23°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Διάλυμα B Elliott 2 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
48 Ώρα

  Mentions Légales