Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 31  
Вид : Списание PC : 0.0006830601092896 

Изследователски екипи : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Автори : Zhang Y, Xu QA, Trissel LA, Gilbert DL.
Заглавие : Physical and chemical stability of methotrexate sodium, cytarabine, and hydrocortisone sodium succinate in Elliott’s B solution.
Референция : Hosp Pharm ; 31: 965-970. 1996

Ниво на доказателства : 
Жокер
Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+ Methotrexate sodium
Степен на доказаност A+ Cytarabine
Степен на доказаност B+ Hydrocortisone sodium succinate
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детекторMethotrexate sodium
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрацияMethotrexate sodium
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детекторCytarabine
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрацияCytarabine
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детекторHydrocortisone sodium succinate
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрацияHydrocortisone sodium succinate
Други методи : 
Коментари : 
Няма коментари за продуктите на разгражданетоMethotrexate sodium
Няма коментари за продуктите на разгражданетоCytarabine
Няма коментари за продуктите на разгражданетоHydrocortisone sodium succinate

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCytarabine противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Разтров на Елиот 3 mg/ml 23°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Разтров на Елиот 3 mg/ml 4°C Защита от светлина
48 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Разтров на Елиот 3 mg/ml 23°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Разтров на Елиот 3 mg/ml 4°C Защита от светлина
48 Час
Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate Противовъзпалително средство
Стабилност на разтвори Стъкло Разтров на Елиот 2 mg/ml 23°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Разтров на Елиот 2 mg/ml 4°C Защита от светлина
48 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Разтров на Елиот 2 mg/ml 23°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Разтров на Елиот 2 mg/ml 4°C Защита от светлина
48 Час
Инжекция/ИнжекционенMethotrexate sodium противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Разтров на Елиот 2 mg/ml 23°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Разтров на Елиот 2 mg/ml 4°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Разтров на Елиот 2 mg/ml 23°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Разтров на Елиот 2 mg/ml 4°C Защита от светлина
48 Час

  Mentions Légales